Unit 1430, 10665 Jasper Ave., Edmonton, AB T5J 3S9

Наслідки невказання попередніх відмов по візі

Останнім часом мало місце багато випадків, коли аплікантам на візу тимчасового або постійного перебування в Канаді було відмовлено через не вказання в аплікаціях про попередні відмови в отриманні візи. Далі йдеться про судову практику, в якій були зроблені висновки про помилкове представлення з причини не надання заявником інформації про попередні відмови у видачі візи або її скасування.

У більшості випадків, обговорених нижче, заявники відповіли “ні” на запитання 6 (d) або (e) Schedule A (IMM 5669), в якому сказано:

Чи Вам чи комусь із членів Вашої родини, зазначених у Вашій аплікації на постійне/тимчасове проживання в Канаді, будь-коли:

d) відмовляли у статусі біженця, візі іммігранта чи постійного резидента […] або заяві до провінційної програми, або візі для відвідувачів чи тимчасових резидентів, до Канади чи будь-якої іншої країни чи території?

e) відмовдяли у в’їзді до Канади чи будь-якої іншої країни чи території?

Витяги з судової практики:

1. Помилкове представлення може статися навіть у випадку надання заявником роз’яснення або виправлення у відповідь на запит. Зазвичай внаслідок такого висновку Візового офісу, заявнику дають заборону на візд до Канади на термін 5 років з моменту ріщення по візі.

2. Якщо заявник мав попередньо позитивні рішення по візі, але не вказав відмову після того, то це не означає, що справа буде мати позитивне рішення.

3. Факт того, що Імміграційна Служба Канади має доступ до файлу клієнта і володіє інформацією про попередню відмову, ще не означає, що аплікант може не вказувати цю інформацію повторно.

4. Відповідальність завжди лежить на аплікантові, тому навіть факт подачі аплікації представником або імміграційним консультантом не звільняє заявника від помилкового представлення. Був судовий випадок, коли заявник навіть доручив представникові змінити відповідь до подання заяви, але рішення все одно було негативне, через те, що заявка не була змінена.

5. Факт того, що у візі було відмовлено дуже давно, не означає, що заявник може обґрунтовано не вказувати цього в заяві. Якщо ж відмова мала місце нещодавно, то відповідна посадова особа може відхилити пояснення заявника про те, що він забув про відмову.

6. Не має значення, що заявник вважав, що попередня відмова не має значення. Мотив не вказання відмови не є тотожним невинуватості. Наприклад, не приймається до уваги, що заявник не повідомив про попередню відмову, оскільки вважав, що наступні рішення або тривалий проміжок часу роблять це неактуальним.

7. Заявнику може бути недостатньо повідомити, що він не знав про статус попередньої заяви, якщо вона була подана багато років тому. Вважається, що він свідомо стверджує, що не впевнений у своєму статусі або продовжує подавати заяву, особливо якщо заява є складною, а заявник знайомий з імміграційними процесами.

8. Навіть якщо заявник відповів “Так” на питання “Чи вам колись відмовляли у видачі візи чи дозволу у в’їзді чи наказали виїхати з Канади чи будь-якої іншої країни?”, то від нього очікується надання посилання на всі попередні відмови, а не надання посилання навіть на одну з них може вважатися помилковим представленням.

9. Лист про надання додаткової інформації по візі має чітко вказувати відмову про яку хоче знати офіцер і яка стала причиною додаткового розслідування.

10. Невідповідність поданої інформації може бути визнаним ненавмисним , якщо заявник в минулому мав задовільні стосунки з органами Канади, а в заяві чітко простежується плутанина щодо запитуваної інформації.

11. Висновок помилкового представлення може залежати від типу заявки, в якій було відмовлено, причин відмови та типу заявки.

У справі Murugan v. Canada (MCI, 2015 с. 547), суд встановив, що відсутність інформації про попередню відмову в гостьовій візі в заяві на постійне проживання не є помилковим представленням. Раніше подану заяву на гостьову візу було відхилено через побоювання, що заявник може перевищити термін перебування. Це не впливало б на заяву на постійне проживання, а тому не могло вважатися помилковим представленням.

Однак у справі Diwalpitiye v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), суд підтвердив відмову в постійному проживанні на підставі висновку про помилкове представлення, оскільки заявник не повідомив про попередню відмову у видачі дозволу на тимчасове проживання. Посадова особа, яка прийняла рішення, зробила висновок, що оскільки заява ґрунтувалася на досвіді роботи в Канаді, то не повідомлення історії імміграції заявника вплинуло на аналіз прийнятності надання дозволу.

12. Може бути важко переконати офіцера, що заявник неправильно прочитав питання і вважав, що воно стосується лише відмов по візах до Канади. У справі Alalami v Canada (MCI), (MCI) 2018 FC 328 суд визнав, що посадова особа не може прийняти таке пояснення.

13. Якщо заявник не вказує щось у формах, але ця інформація надається в іншому місці заявки або під час співбесіди, то вона не може вважатися помилковим представленням.

14. Якщо заявник стверджує, що припустився помилки ненавмисне, то він, принаймні, має заявити про це, щоб воно було зафіксовано у матеріалах судового розгляду.

15. Якщо закінчився термін дії візи (не відмовлено) або коли заявникові дозволяється виїхати добровільно (не депортовано), то заявник може уникнути помилкового представлення. Принаймні, це може свідчити про ненавмисне помилкове представлення.